024 - 33454545
Zyxel

P-2701RL

گیت وی VoIP با کدک های صوتی

گستره وسیعی از کدِک‌های صوتی
از مجموعه‌ای غنی از ویژگی‌های تماس پشتیبانی می‌کند
دارای ویژگی auto-provisioning برای مدیریت از راه دور
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2023